Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Objednávka

Kupní smlouva , na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky . Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení . Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky ( přesná specifikace zboží a jeho počtu) , cena za zboží a způsob doručení .
 

2. Storno objednávky

 
 Storno objednávky ze strany kupujícího
V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním . Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě objednání zboží od dodavatele u zboží, které je na externím skladě u dodavatele, který bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě , že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů . Storno poplatek může být do výšky až 50 % z celkové ceny zboží .
 
 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech :
 
zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží.
není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo , nedostupný , neodpovídá na e - maily atd. . ) .
V případě, že tato situace nastane , prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu . V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 5 pracovních dnů.
 
 
 

3. Dodací podmínky

 
Dodávky předmětu plnění ( objednaného zboží ) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, většinou do 48 hodin . V případě prodloužení doby dodání Vás budeme informovat e - mailem .
 

 4. Záruka

 
Na každý prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje . Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od jejího písemného doručení . Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady . Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením , nesprávným použitím výrobku , nesprávnou manipulací a skladováním.
 

 5. Doručení

 
Kupující si může vybrat z několika způsobů doručení zásilky , a to :
 
Slovenská pošta,
 
přepravní společnost,
 
osobní převzetí .
 
Cena přepravního se odvíjí od hmotnosti a rozměrů koupeného zboží . Výši přepravních nákladů má zákazník možnost vidět při vložení zboží do nákupního košíku . V případě nadměrného zboží , je vyžadováno osobní převzetí .
 
 
 

6. Nepřevzaté zásilky

 
Pokud si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z různých důvodů nepřevezme , je povinen uhradit kupujícímu vzniklou škodu ( poštovné a balné) . V případě, že kupující požádá o opětovné doručení , bude mu zásilka znovu zaslána a dobírková částka zatížena dvojnásobným poštovným a balným . V případě, že kupující už nemá zájem o objednané zboží , postupuje se podle bodu 2. "Storno objednávky ze strany kupujícího " . V opakovaných případech nepřevzetí zboží ze strany kupujícího si může prodávající nárokovat i poplatek za zpoždění platby za zboží .
 
 
 

7. Zákaznický servis

 
Zákaznické emaily přijaté na adrese jukan@centrum.sk zpracuje náš zákaznický team co nejdříve, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich přijetí.
 
 
 

Právo zákazníka na vrácení zboží

 
Zboží, které jste si zakoupili na jukanshop.com je možné bez udání důvodu vrátit do 10 pracovních dnů od převzetí zboží . Od smlouvy je možné odstoupit prokazatelným způsobem - písemně nebo e - mailem . Toto právo Vám vyplývá ze zákona o zásilkovém prodeji . Zboží, na něž se odstoupení vztahuje je třeba zaslat jako balík - doporučenou zásilku / ne dobírka / na adresu JUKAN , sro , Budovatelská 50 , 080 01 Prešov , případně doručit osobně . V zásilce prosím přiložte kopii daňového dokladu , který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele . Pokud byla platba za zboží uhrazena , peníze Vám vrátíme nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení vrácené zásilky na účet, ze kterého jste zaplatili, případně jinou formou dle vzájemné dohody.
 
 
 

Právo na odstoupení od smlouvy není možné v případech

- Zboží není v původním balení ( zboží bylo rozbalený )
- Zboží je mechanicky poškozen
 
- Zboží není kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd. . , Byl-li k němu dodán )
 
- Zboží bylo objednané speciálně na objednávku
 
 
V případě neoprávněného vrácení zboží bude toto zboží vráceno zákazníkovi na jeho náklady.
 
 
 
 
Respektujeme a chráníme Vaše soukromí . Abychom Vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o Vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona č. . 428/2002 o ochraně osobních údajů v informačních systémech . My se tímto zákonem při používání Vašich údajů řídíme .
 
 
 
Nakupovat v obchodě můžete s registrací nebo bez registrace . Při registraci a nakupování je nutné poskytnout následující informace o Vás :
 
  • jméno a příjmení , přesná adresa včetně země ( resp. adresa , která mě být uvedena na faktuře )
  • Vaše e - mailová adresa ( slouží k Vaší identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi )
  • volitelně další adresy ( pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)
  • volitelně telefonní číslo ( pro rychlejší kontakt s Vámi )
  • pokud nakupujete jako firma / živnostník , navíc : obchodní název , IČ a DIČ ( pro vystavení faktury a správné zaúčtování )
Tyto údaje jsou uchovávány v chráněné databázi , abyste je nemuseli nově zapisovat při každé návštěvě . Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém . Své údaje a další nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím e - mailu nebo po přihlášení do Zákaznické sekce. V případě , že si přejete zrušit svou registraci , požádejte nás o to e - mailem . Vaše konto bude zneaktívnené .
 
 
 
V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na Vašich účtech.
 
Během Vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace , které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. co jste vložili do nákupního košíku , kdy jste na stránku přišli , odkud jste na stránku přišli) .
 
 
 
Kdykoli po přihlášení se na stránce www.jukanshop.com , si můžete své osobní údaje zkontrolovat av případě potřeby změnit v části " Registrační údaje " .
 
 
 
Vaše osobní údaje nezveřejňujeme , nezpřístupňují , neposkytujeme žádným jiným subjektům , s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky . Jsou to zejména doručovatelské služby (adresa na dodání ) . Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vybavení Vaší konkrétní objednávky . Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením , zničením , ztrátou a zneužitím.
 
 
 
Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. . 428/2002 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím . Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné . Kupující má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího . Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány . Kupující má dále práva dle § 20 zákona č. . 428/2002 Sb , ve znění pozdějších předpisů tj. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů , právo na odpis osobních údajů , které jsou předmětem zpracování , právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování , právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování , právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely .
 
 
 
Provozovatel může třetím stranám nebo veřejnosti poskytnout souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti , obratu a další údaje, avšak na základě nich nelze nijak identifikovat jednotlivé zákazníky .
 
E - shop je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky - registrační číslo 201405822 .
 
 
Záruční doba na veškeré zboží objednané v internetovém obchodě jukanshop.com je standardně 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak . Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem .
 
 
 
Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e - mailem na adresu jukan@centrum.sk . Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány .
 
 
 
Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte e - mailem na adrese jukan@centrum.sk .
 
Reklamované zboží spolu s popisem závady zašlete prosím na adresu JUKAN , sro , Budovatelská 50 , 080 01 Prešov , případně doručte osobně do naší prodejny ( JUKAN , sro , Budovatelská 50 , Prešov - budova PUMPEG ) . Doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou . Zboží nám neposílejte dobírkou ! Do balíku přiložte kopii daňového dokladu ( faktura) , který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele .
 
Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e - mailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na rychlém vyřešení problému : reklamované zboží Vám vyměníme kus za kus, případně jiný, který si vyberete ( do hodnoty reklamovaného zboží ) nebo Vám vrátíme peníze . Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží . O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e - mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol .
 
 
 
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :
 
 
 
1. Výrobek byl poškozen při přepravě ( V případě zjevného poškození obalu zásilky je nutné sepsat " Zápis o škodě " ihned při převzetí zásilky s přepravcem . Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem . Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neoodkladne informovat prodejce ) . Při zjištění vnitřního poškození obsahu doručené zásilky je nutné řešit problém s dopravcem a informovat i odesílatele .
 
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo neodborným zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou ( pokud ji výrobek má ) .
3. Výrobek byl používán v podmínkách , které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje) .
4. Výrobek byl poškozen působením živlů .
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje) .
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN - EN .
 
 
 
vrácení zboží
 
Veškeré zboží zakoupené na www.hobby - web.sk můžete bez udání důvodu vrátit do 10 pracovních dnů od převzetí zboží . Odstoupit od smlouvy je nutné prokazatelným způsobem ( písemně , e - mailem ) . Toto právo Vám vyplývá z § 12 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č. . 108 /2000 Sb ) . Pozdější odstoupení od smlouvy již není možné. Zboží je nutné zaslat na adresu JUKAN , sro , Budovatelská 50 , 080 01 Prešov , případně doručit osobně do naší prodejny . Doporučujeme zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou . Zboží nám neposílejte dobírkou ! Do balíku přiložte kopii daňového dokladu , který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele .
 
 
 
Příslušnou částku za vrácené zboží Vám vrátíme do 10 pracovních dnů na Vámi určený účet .
 
 
 
Právo na odstoupení od smlouvy není možné v případech :
 
- Zboží není v původním balení (zboží bylo rozbalený) 
- Zboží je mechanicky poškozen 
- Zboží není kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.., Byl-li k němu dodán) 
- Zboží bylo objednané speciálně na objednávku 
 
 
V případě neoprávněného vrácení zboží bude toto zboží vráceno zákazníkovi na jeho náklady.