Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Objednávka 
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

2. Storno objednávky

 Storno objednávky zo strany kupujúceho 
V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade objednania tovaru od dodávateľa pri tovare, ktorý je na externom sklade u dodávateľa, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 Storno objednávky zo strany predávajúceho 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru.
 • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 5 pracovných dní.

 

3. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, väčšinou do 48 hodín.  V prípade predlženie doby dodania Vás budeme informovať e-mailom.

 4. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka se nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

 5. Doručenie

Kupujúci si môže vybrať z niekoľkých spôsobov doručenia zásielky, a to:

Slovenská pošta,

prepravná spoločnosť,

osobné prevzatie.

Cena prepravného sa odvíja od hmotnosti a rozmerov kúpeného tovaru. Výšku prepravných nákladov má zákazník možnosť vidieť pri vložení tovaru do nákupného košíka. V prípade nadrozmerného tovaru, je vyžadované osobné prevzatie.

 

6. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z rôznych dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu "2. Storno objednávky zo strany kupujúceho". V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj poplatok za oneskorenie platby za tovar.

 

7. Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese jukan@centrum.sk spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 3 pracovných dní od ich prijatia.

 

Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Tovar, ktorý ste si zakúpili na jukanshop.com je možné bez udania dôvodu vrátiť do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík - doporučenú zásielku /nie dobierka/ na adresu JUKAN, s.r.o., Budovateľská 50, 080 01  Prešov,  prípadne doručiť osobne. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch
- tovar nie je v pôvodnom balení (tovar bol rozbalený)
- tovar je mechanicky poškodený

- tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

- tovar bol objednaný špeciálne na objednávku

 

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

JUKAN, s.r.o.

Budovateľská 50

080 01 Prešov

 

(ďalej len "správca").
 

 1. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

tel.: 0950 429 221

e-mail: info@jukanshop.com
 

 1. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa Vašej objednávky, marketingových aktivít správcom, u registrovaných zákazníkov – evidencia za účelom vedenia užívateľských profilov na stránke www.jukanshop.com, evidencia objednávok pre prípad reklamácie zo strany zákazníka, zasielanie elektronických správ o akčných ponukách a novinkách (v prípade, že o to prejavíte záujem aktivovaním newslettera).


 

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).


 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Sunlight systems s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému), Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service s.r.o., GLS General Logistics System Slovakia s.r.o., Zásielkovňa s.r.o., PayPal (platobný systém), GoPay s.r.o. (platobná brána), Google Analytics + Adwords, Facebook, Inc.,

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 1. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email: info@jukanshop.com

 

 1. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu.

 

 1. Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje nad rámec plnenia zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18.5.2018.