Septembrová súťaž

Zúčastniť sa môžte so scrapbookovým projektom, vymodelovaným výrobkom, textilným alebo decoupage projektom.

Každý účastník môže do súťaže zaslať len 1 projekt. Prihlásený projekt musí súvisieť s vyhlásenou témou súťaže ŠKOLA.

O výhercoch súťaže rozhodnete Vy svojím hlasovaním od 1.10. do 5.10.2016.

Fotky prác posielajte na e-mail: info@jukanshop.com. Do predmetu uveďte: Súťaž ŠKOLA

Materiál na tvorenie na tému škola nájdete aj tu: Téma ŠKOLA

Tešíme sa na Vaše práce.

 

Prihlásené projekty:

 

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť v súťaži a zaslanie krásnych prác. O víťazoch ste rozhodli svojim hlasovaním.

1.miesto - projekt č.2 - Jana Furková

2. miesto - projekt č.1 - Lenka Kosnačová s dcérkou

3. miesto - projekt č.5 - Ivana Nemcová

Víťazom srdečne blahoželáme.

 

Výsledky hlasovania

Diskusia
Zatiaľ žiadne príspevky