Súťaž: Vôňa leta - kategória scrapbooking


Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť v súťaži a zaslanie krásnych prác. Vyberte víťazný projekt z kategógie scrapbooking a modelovanie. Hlasovať môžete vedľa galérie v ľavom panely. Hlasovanie bude ukončené v pondelok 5.9.2016 o 20:00 hod.