Súťaž 3/2017

 

Víťazkou súťaže sa stáva Monika s prácou č.4. Srdečne blahoželáme.

Víťazná práca: